Omah blok M

OMAH BLOK E NO 13
Sapa wonge sing ora marem. Ing wektu aku ngedhaki mangsa pensiun, anak telu wis cemanthol kabeh arepa mung dadi PNS. Lan sing luwih agawe marem bocah telu kuwi mbiyen mlebune PNS kanthi lewat seleksi murni. Aku ora umuk, anakku cacah telu najan kabeh wadon nanging uteges encer-encer. Mbarepe, si Retno, dadi guru SMP. Wes omah lan duwe anak siji. Sing nomer loro, Sita, dadi staf pengajar ing LPMBK Malang. Pinaringan anak siji lan banjur omah neng daerah Sukun cedhak maratuwane.Lan sing ragil, Intan Pramesti, sing sanajan uga wes nyambut gawe, nanging durung ketemu jodhone. Pokoke, sing jenenge jodho, pati lan rejeki iku pancen urusane Gusti. Embuh kapan kono, Intan mesthi ketemu jodhone.
Nalika anyaran nunggoni omahe Intan, rasane sepi, merga durung duwe tangga lan antarane omah siji lan sijine empet-empetan tunggal tembok,ning durung kabeh dienggoni.Tegese isih suwung. Ning aku suwe-suwe kok ya krasan. Wektu kuwi aku kebeneran ngepel jobin teras. Lagi asyik, dadak dikagetake swara montor. Spontan aku ngawasake, jebul bocah lanang pawakan krempeng, rambute brintik. Dene wadone akulit kuning,rambute lurus ngrembyak sabahu, rupane ayu. Sing dijujug omah blok E no. 13. Sakawit aku ngira, bocah kasebut kakang adhi, anake sing nduweni omah.
Dadak let telung dina, wektu semono aku lagi nyapu jrambah. Ana sepedha motor maneh mlebu gang ngarep omah. Sing numpak remaja lanang wadon. Sing dijujug uga omah ing blok E no. 13. Sajroning sajam iku pada ngapa, aku ora ngerti. Rasa sujanaku dak lairake marang pak gito, penjaga malam. Pak gito iku sejatine dudu warga perumahan. Omahe neng kampung, kaprenah sabrang dalan kkang nyidhat antarane kampung lan perumahan. Dining Pak Erwandi pemboronge perumahan iki dipasrahi minangka jaga malem. Minggu iki aku ora turu neng perumahan, awit aku dijaluki tulung supaya rewang.
Dina jum’at sore aku bali menyang perumahan maneh. Sadurunge mbukak lawang, aku nliti omah no. E 13 kuwi. Aku bali menyang omahe Intan sing daktunggu. Dina sesuke, nalika swasana perumahan wis sepi aku mbaleni omah sing dak sujanani kuwi. Nginjen saka cendhela, najan mung remeng-remeng, nanging mripatku wis bisa ndeleng. Manud wujude memper gendul wadhah miras. Gembleng niatku, pingin ngelaporake apa sing dak weruhi kasebut marang pak RT lan Pak Gito. Aku bali menyang omahe Intan nyandhak sapu niat nyapu jobin. Lagi nyandhak sapu, kupingku nangkep suara panggerenge sepeda motor. Sing liwat bocah wadon boncengan telu. Sing dijujug omah blok E no. 13, sak wise njagang motore neng teras, nuli mbukak lawang. Bocah telu lanang loro wadon siji mlebu omah! Atiku notol pengin nyandhet bocah kasebut aja nganti tumindak dudu. Neng yen ijin rasane ora kepenak. Yen ana mbandakalane, salah-salah aku dienggo bancakan. Arep ngajak warga perumahan liyane yen awan ngene iki padha mergawe. Perumahan kene rak ora sepira adoh karo kantor desa. Aku gage nglapurake apa sing dak weruhi. Lapuranku direspon becik, lan disaguhi enggal ngirim petugas. Petugas desa iku gegancangan tumuju omah blok E no. 13.
Tekan ngarep omah mandheg sedhela, sajak neling-nelingake. Lamat-lamtat keprungu swara sing nyujanani. Petugas desa loro kasebut langsung ndhobrak lawang. Bener pethekku, cah telu lagi padha pista miras! lan ndeleng sandhangane bocahe wadon awut awutan, cetha ora mung pista miras thok. Mesthi pista liyane.
Bocah telu mau di glandhang menyang kantor desa tanpa suwala. Aku ora melu, dadi ora ngerti proses sabanjure. Esuke entuk kabar seko kantor desa, jare sawise ditarap neng kantor desa, langsung di kirim menyang kantor polisi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

FoxieSite

Hanyalah sebuah situs kecil yang bermakna

Dhantelo's Blog

Semuanya Ada Disini..

letsfeelin

Enjoy your beauty journey

Sippirilli's Blog

Just another WordPress.com weblog

chaicharisma

Just another WordPress.com site

Hanifa_13_17

Don't give up.

"Welcome to My Blog"

hidup masivers

Welcome to koprata blog

Just another WordPress.com site

Welcome to Gema's blog

Just another WordPress.com site

FARID SHARE

Just my simple share

Hi ! Welcome to my site :)

Just another WordPress.com site

σοφός blog "gaming PC"

Just another WordPress.com site

PlayKPOP

Hope You Can Find Something You Looking For

Mixxedtape

On finding joy, peace, balance and confidence

Maninblue1947's Weblog

Just another WordPress.com weblog

Written on the Wind

Dancing Clouds...Sleeping Moon

Free Web Service

Free Web Service - All For Free

Real News World Wide

News World Wide, Real News Worldwide, News World Wide, Verified News, Infowars.com, realnewsworldwide.com, world news, headline news, best news

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: